GARANCIJSKI LIST

Prodavač garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati.

Prodavač se obavezuje da će na Vaš zahtjev, podnešen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.

Ukoliko u roku od 30 radnih dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, prodavač se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac).

Napomena: Povrat novca se isplaćuje trenutnom cijenom prozizvoda.

Garancija počinje teći danom kupovine. Prodavač garanciju neće moći uvažiti u slijedećim slučajevima:

• Ako se kupac nije pridržavao uputa o uporabi proizvoda

• Ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba

• Ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao s proizvodom

• Ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi

• Ako je roba oštećena ili polomljena.

• Ako kupac nema garantni list ili drugi dokument kojim bi se jednoznačno mogao identificirati kupljeni proizvod.

Garancija ne obuhvaća dodatnu opremu koja dođe uz proizvod (Slušalice, punjač, bateriju...)

Važna napomena!!! Robu reklamiranu u garantnom roku vraćate u trgovinu/shop centar u kojoj ste je kupili (licno ili putem pošte), s kratkim opisom nastalog problema, a prodavač će proizvod proslijediti u ovlašteni servis.


NETSAJT PODRŠKA KLIKOM OVDJE